Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tôn Quang Phiệt

Khối 8, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An
0238.823.398
c2tonquangphiet.tc@gmail.com