Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tôn Quang Phiệt

Khối 6A, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An
c2tonquangphiet.tc@gmail.com